Policy för integritet och dataskydd

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den personliga data som skapas när du använder dess tjänster eller produkter.

I samband med införandet av GDPR förfinar vi våra Allmänna Villkor vilka gäller från och med GDPRs införande. Om du fortsätter att använda våra tjänster accepterar du våra Allmänna Villkor i sin helhet.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om hur vi på SwedeNet hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter och skyldigheter du har i och med införandet av GDPR.